Tresoreria

"Gestionem el fons de l’AMPA d’acord amb el Pla d’acció aprovat en Junta General i amb el que es decideixi a les diferents reunions de la Junta.".
AMPA

Tasques:

  • Elaborar els pressupostos  i fer el seu seguiment econòmic durant el curs.
  • Recaptar i custodiar els fons de l’Ampa, buscant sempre la màxima optimització dels recursos.
  • Portar la comptabilitat (els comptes es tenen a disposició dels socis).
  • Gestionar i fer el seguiment dels moviments bancaris.
  • Canalitzar les necessitats econòmiques d’altres comissions.
  • Gestionar les incidències econòmiques.
  • Gestionar les subvencions i ajuts destinades a menjador per part de diferents Ajuntaments.

Llegir més

Vols participar?

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada.

El temps i dedicació el decideixes tú.

FES AMPA, FES ESCOLA!

Som la veu de totes les famílies i per això et necessitem. Tant se val si disposes d’una hora al mes o a la setmana, la teva cooperació és valuosa.