Comissió de Tresoreria

Tasques

  • Gestionem el fons de l’AFA d’acord amb el Pla d’acció aprovat en Junta General i amb el que es decideixi a les diferents reunions de la Junta
  • Gestionar i elaborar els pressupostos  i fer el seu seguiment econòmic durant el curs.
  • Recaptar i custodiar els fons de l’Ampa, buscant sempre la màxima optimització dels recursos.
  • Portar la comptabilitat (els comptes es tenen a disposició dels socis).
  • Gestionar i fer el seguiment dels moviments bancaris.
  • Canalitzar les necessitats econòmiques d’altres comissions.
  • Gestionar les incidències econòmiques.
  • Gestionar les subvencions i ajuts destinades a menjador per part de diferents Ajuntaments.

 

Com participar-hi

Contacta amb nosaltres si vols participar en aquesta comissió o obtenir més informació sobre el que fem.