Les Comissions

Comissió de Biblioteca

Organitzem trobades de contes i animem a pares, mares i familiars a gaudir de bones estones explicant contes

Comissió de Carnestoltes

Organitza la disfressa de carnestoltes per tal de participar en la Rua de Sant Feliu.

Comissió de Casal d'estiu

Coordinem el casal d'estiu, vetllant per seguir donant servei a les famílies que ho necessiten, durant Juliol fins al Setembre

Comissió de Comunicació

Coordinem la comunicació entre les famílies, l'AFA i l'escola. Alhora donem suport a la resta de comissions perquè la informació que necessitin donar a les famílies arribi de forma óptima

Comissió d'extraescolars

Coordinem i gestionem amb diferents proveïdors cada una de les activitats extraescolars, vetllant en tot moment per la seva qualitat i millora contínua.

Comissió de Festes

Organitem i coordinem les celebracions que promou l'AFA: Castanyada, Festa solidària, Sopar de fi curs, etc..

Comissió de Menjador

Treballem pel bon funcionament dels serveis relacionats amb l'espai del migdia.

Comissió d'Obres

Comissió per donar suport des del primer moment a l’escola, per tal de reforçar el projecte d’obres en diverses infraestructures.

Comissió de Patis

Comissió per donar resposta a les necessitats, mancances i millores a fer als patis de l’escola

Comissió de Tresoreria

Comissió per gestionar els fons de l'AFA d'acord amb el plà aprovat en Junta General i en el que es decideix en les reunions de la Junta.