Servei d’acollida

Servei d'acollida matí i tarda

SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ – CURS 2020-2021 (PREU MENSUAL)

2 dies
Hores (preus IVA INCLÒS)
de 7:30h a 9:00h: 28€
de 8:00h a 9:00h: 22€
de 8:30h a 9:00h: 14€
3 dies
Hores (preus IVA INCLÒS)
de 7:30h a 9:00h: 34€
de 8:00h a 9:00h: 26€
de 8:30h a 9:00h: 16€
4 dies
Hores (preus IVA INCLÒS)
de 7:30h a 9:00h: 40€
de 8:00h a 9:00h: 30€
de 8:30h a 9:00h: 18€
5 dies
Hores (preus IVA INCLÒS)
de 7:30h a 9:00h: 46€
de 8:00h a 9:00h: 34€
de 8:30h a 9:00h: 20€

SERVEI D'ACOLLIDA MATI (DIARI ESPORÀDIC)

Diari
Hores (preus IVA INCLÒS)
de 7:30h a 9:00h: 4€
de 8:00h a 9:00h: 3€
de 8:30h a 9:00h: 2€

SERVEI D'ACOLLIDA TARDA - CURS 2019-2020 (PREU MENSUAL)

2 dies
Hores (preus IVA INCLÒS)
de 16:30h a 17:30h: 22€
de 16:30h a 17:00h: 14€
3 dies
Hores (preus IVA INCLÒS)
de 16:30h a 17:30h: 26€
de 16:30h a 17:00h: 16€
4 dies
Hores (preus IVA INCLÒS)
de 16:30h a 17:30h: 30€
de 16:30h a 17:00h: 18€
5 dies
Hores (preus IVA INCLÒS)
de 16:30h a 17:30h: 34€
de 16:30h a 17:00h: 20€

SERVEI D'ACOLLIDA TARDA (ESPORÀDIC)

Diari
Hores (preus IVA INCLÒS)
de 16:30h a 17:30h: 3€
de 16:30h a 17:00h: 2€

Informació addicional

Els mesos de setembre i juny es cobrarà la part proporcional del servei.
Per altra banda, us comuniquem que els rebuts es passaran del 5 al 15 a mes vençut.
En cas de voler pagar en metàl·lic, si us plau, poseu-vos en contacte amb les monitores de l’activitat.
Estem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment:
menjadormiquelmartipol@gmail.com