Servei d’acollida

Informació addicional

Els mesos de setembre i juny es cobrarà la part proporcional del servei.
Per altra banda, us comuniquem que els rebuts es passaran del 5 al 15 a mes vençut.
En cas de voler pagar en metàl·lic, si us plau, poseu-vos en contacte amb les monitores de l’activitat.
Estem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment:
menjadormiquelmartipol@gmail.com