Descarrega’t el que necessitis

Sol.licitud d'Alta Soci​

Si voleu formar part de l'AMPA .

Autorització Drets d'imatge

Regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; és necessari el consentiment dels pares/mares/tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els nostres fills i on siguin clarament identificables.

Actes de la Junta​

La Junta es reuneix regularment i de manera oberta a tots els socis de l’AMPA. En aquest apartat trobareu la relació de les actes de les reunions de la Junta

Domiciliació Bancària (SEPA/IBAN)

Per realitzar pagaments domiciliats és imprescindible lliurar a l'AMPA una autorització del titular del compte per a realitzar l'ordre de domiciliació signada.

Servei Menjador​

El servei de menjador està gestionat per l'AMPA i DACOR Educació i Esport i Roca González. Consulteu la normativa.

Informacions pràctiques de l'escola​

Consulteu en aquest link les informacions pràctiques de l'escola respecte els projectes, serveis, i els diferents nivells d'ensenyament.

Servei Acollida

Informació general del servei d'acollida i preus.

Nous Estatuts de l'AMPA

Els Estatuts són una eina clau i molt important per a tota associació, també per a l’AMPA, ja que estableixen el règim legal del seu funcionament.