Descarrega’t el que necessitis

Sol.licitud d'Alta Soci​

Si voleu formar part de l'AMPA i així beneficiar-vos de preus reduïts per als llibres i activitats extraescolars inscriviu-vos a l’AMPA.

Sol.licitud de Baixa de Soci

Si ja no voleu formar part de l'AMPA i així deixar de beneficiar-vos de preus reduïts de llibres i activitats extraescolars, entregueu la baixa a l'AMPA.

Autorització Drets d'imatge

Regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; és necessari el consentiment dels pares/mares/tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els nostres fills i on siguin clarament identificables.

Autorització Base de Dades Socis

L’AMPA vol elaborar una Bases de Dades de les famílies de l’Escola, amb l’objectiu de millorar les diferents gestions derivades de la seva activitat com a AMPA.

Decàleg de l'AMPA

Des de l’AMPA hem preparat un decàleg de bones pràctiques per la junta i les diferents comissions. Esperem que us sigui útil!!

Domiciliació Bancària (SEPA/IBAN)

Per realitzar pagaments domiciliats és imprescindible lliurar a l'AMPA una autorització del titular del compte per a realitzar l'ordre de domiciliació signada.

Nous Estatuts de l'AMPA

Els Estatuts són una eina clau i molt important per a tota associació, també per a l’AMPA, ja que estableixen el règim legal del seu funcionament.

Actes de la Junta​

La Junta es reuneix regularment i de manera oberta a tots els socis de l’AMPA. En aquest apartat trobareu la relació de les actes de les reunions de la Junta

Calendari de Tresoreria

Per organitzar els cobraments de les diferents quotes de l'AMPA, l'escola i els diferents proveïdors hem elaborat un calendari per millor la vostra planificació.

Informació Servei d'Acollida

El servei d’acollida està adreçat a les famílies que necessiten que els seus fills s’estiguin abans i/o després de l’horari lectiu a l’escola. Consulteu aquí l'horari i preus.

Servei Menjador​

El servei de menjador està gestionat per l'AMPA i DACOR Educació i Esport i Roca González. Consulteu la normativa.

Informacions pràctiques de l'escola​

Consulteu en aquest link les informacions pràctiques de l'escola respecte els projectes, serveis, i els diferents nivells d'ensenyament.