FAQs Extraescolars

Inscripció

El fet d’inscriure’s a una activitat no implica necessàriament la seva realització ja que el fet que es duguin a terme dependrà del nombre de nens i nenes inscrits, en tant que cada proveïdor fixa un número mínim d’infants per a la realització de l’activitat.

Que passa quan una activitat NO es dur a terme?

NOMÉS EN CAS QUE l’activitat a la que us hàgiu inscrit o a la que hàgiu inscrit els vostres fills/es NO ES DUGUÉS A TERME, la Comissió d’Extraescolars es posaria en contacte amb les famílies afectades a través de les dades proporcionades al formulari online omplert en el moment de la inscripció a l’activitat.

Que passa quan hi ha canvis en el calendari i horari?

Si hi hagués cap canvi relacionat amb el calendari de les activitats, s’informarà a les famílies implicades per tal que valorin les possibilitats ofertes.

Que passa quan hi ha més inscripcions que places?

De la mateixa manera, els grups tenen un límit màxim de nens i nenes. En el cas que s’ompli alguna de les activitats i no hi hagi prou infants per a cobrir un nou grup amb un mínim de nens/es, prevaldrà l’ordre d’inscripció que mostrarà el formulari on-line omplert. De manera que aquells que s’hagin inscrit en darrer terme seran els que, en cas necessari, formarien part de la llista d’espera per a dur a terme l’activitat. Sempre que sigui possible es fomentarà la generació de diversos grups.

Extraescolars per nens i nens de P3

Les activitats extraescolars dirigides a nens i nenes de P3 es presentaran al final del primer trimestre, ja que, aquestes s’iniciaran al gener per tal de fer possible una entrada pausada a l’escola, permetent als nens i nenes anar-se introduint en la dinàmica escolar de manera calmada.

Canvis en els preus

Els  preus poden estar subjectes a canvis. En el cas que se’n produïssin s’informarà a les famílies.