FAQs Extraescolars

Inscripció

El fet d’inscriure’s a una activitat no implica necessàriament la seva realització ja que el fet que es duguin a terme dependrà del nombre de nens i nenes inscrits, en tant que cada proveïdor fixa un número mínim d’infants per a la realització de l’activitat.

Que passa quan una activitat NO es dur a terme?

NOMÉS EN CAS QUE l’activitat a la que us hàgiu inscrit o a la que hàgiu inscrit els vostres fills/es NO ES DUGUÉS A TERME, la Comissió d’Extraescolars es posaria en contacte amb les famílies afectades a través de les dades proporcionades al formulari online omplert en el moment de la inscripció a l’activitat.

Que passa quan hi ha més inscripcions que places?

De la mateixa manera, els grups tenen un límit màxim de nens i nenes. En el cas que s’ompli alguna de les activitats i no hi hagi prou infants per a cobrir un nou grup amb un mínim de nens/es, prevaldrà l’ordre d’inscripció que mostrarà el formulari on-line omplert. De manera que aquells que s’hagin inscrit en darrer terme seran els que, en cas necessari, formarien part de la llista d’espera per a dur a terme l’activitat. Sempre que sigui possible es fomentarà la generació de diversos grups.

Que passa quan hi ha canvis en el calendari i horari?

Si hi hagués cap canvi relacionat amb el calendari de les activitats, s’informarà a les famílies implicades per tal que valorin les possibilitats ofertes.

Extraescolars per nens i nens de P3

Les activitats extraescolars dirigides a nens i nenes de P3 es presentaran al final del primer trimestre, ja que, aquestes s’iniciaran al gener per tal de fer possible una entrada pausada a l’escola, permetent als nens i nenes anar-se introduint en la dinàmica escolar de manera calmada.

Canvis en els preus

Els  preus poden estar subjectes a canvis. En el cas que se’n produïssin s’informarà a les famílies.