Proposta d’Activitats Extraescolars 20/21

Activitats Extraescolars 20/21

Comença un nou curs i des d’extraescolars ens hem preparat amb les mesures adients que podeu
consultar al final del document.
Per inscriure als vostres fills i filles a les activitats extraescolars, cal que tingueu en compte:
● Les inscripcions / baixes / modificacions pel curs 2020-2021 es poden tramitar en el següent
enllaç: https://forms.gle/DgRFmByBU3SXLTNT9
● Les activitats s’iniciaran el mes d’OCTUBRE amb les inscripcions realitzades dins el termini
d’inscripcions. Les inscripcions rebudes fora del termini d’inscripció entraran en llista d’espera
i podran començar quan el proveïdor els ho indiqui.
● Per inscriure’s a les activitats extraescolars cal ser soci de l’AMPA i estar al corrent del
pagament de la quota. En el cas que no sigui així caldrà pagar la quota de l’AMPA abans de
començar l’activitat.
● Inscriure’s a una activitat no implica necessàriament la seva realització ja que el fet que es
duguin a terme dependrà del nombre de nens i nenes inscrits/es, en tant que cada proveïdor
fixa un nombre mínim d’infants per la realització de l’activitat.
● Només en cas que l’activitat a la que heu inscrit els/les vostres fills/filles no es pugui dur a
terme, la Comissió d’Extraescolars es posarà en contacte amb les famílies afectades a través de
les dades proporcionades al formulari online omplert en el moment de la inscripció a l’activitat.
● Els grups tenen un límit màxim de nens i nenes. En el cas que s’ompli alguna de les activitats i
no hi hagi prou inscripcions per obrir un nou grup amb un mínim de nens/es i sigui possible fer-
ho, prevaldrà l’ordre d’inscripció que mostrarà el formulari online. De manera que aquells que
s’hagin inscrit en darrer terme seran els que formaran part de la llista d’espera per dur a terme
l’activitat. Sempre que sigui possible es fomentarà la creació de diversos grups.
● Es podran sol·licitar inscripcions dels nens i nenes a les activitats extraescolars en qualsevol
moment del curs (abans del dia 25 del mes anterior a l’inici de l’activitat), tot i que quedarà
subjecte a la disponibilitat de places. En cas de no haver-hi places lliures, la sol·licitud quedarà
en llista d’espera.
● En cas de donar-se de baixa d’una activitat, es pagarà la totalitat del mes en el que es
produeixi la baixa.
● Les baixes cal informar-les a l’AMPA abans del dia 25 del mes que està fent l’activitat, de
manera que a partir del dia 1 del mes següent el nen o nena ja no estarà inscrit/a a l’activitat.
● Si hi hagués cap canvi relacionat amb el calendari final de les activitats s’informarà a les famílies
implicades per tal que valorin les possibilitats ofertes.

Els preus actuals poden estar subjectes a canvis. En el cas que se’n produïssin s’informarà a les
famílies. Els preus que queden pendents de confirmar s’informaran a les famílies abans d’iniciar
l’activitat.

Informació de les activitats:

Preus de les activitats extraescolars

Nota 1.- L’activitat de Pàdel es realitza fora de l’escola, en les instal·lacions del proveïdor. Els preus inclouen
la recollida dels infants a l’escola per part dels monitors del proveïdor en cas que donin aquest servei. Al
finalitzar l’activitat les famílies hauran de recollir els infants a les instal·lacions del proveïdor a Can Cuyàs.

Des de la Comissió d’Extraescolars esperem que les propostes siguin del vostre interès i confiem que es puguin realitzar totes amb èxit.