Actuacions d’acord a la Normativa de prevenció de la COVID-19

Actuacions d’acord a la Normativa de prevenció de la COVID-19 (segons el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia)

Es duran a terme les següents actuacions en relació a les diferents activitats:

Esports amb pilota (Futbol, Bàsquet i Handbol)

● Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2. ● Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el cas. ● Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament. ● Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. ● En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament. ● Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.

Esports de raqueta (Pàdel)

● Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2. ● Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el cas. ● Es prioritzaran les raquetes d’ús exclusiu per part de l’infant i adolescent. En cas contrari, caldrà netejar i desinfectar les superfícies de contacte (mànecs) entre infants i adolescents. ● Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament. ● Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. ● En espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament. ● Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.