Calendari Tresoreria

Calendari de Tresoreria

Per organitzar els cobraments de les diferents quotes de l'AMPA, l'escola i els diferents proveïdors hem elaborat un calendari per millor la vostra planificació.
OctubreMATERIAL
45€
QUOTA SOCI
18/19
20€
MENJADOR
80,60€
ACOLLIDA
*en funció
dies i hores
NovembreSORTIDESMENJADOR
130,20€
ACOLLIDA
*en funció
dies i hores
EXTRAESCOLARS
*en funció dies
i activitat

DesembreCOLÒNIES
1er pagament
MENJADOR
124€
ACOLLIDA
*en funció
dies i hores
EXTRAESCOLARS
*en funció dies
i activitat

GenerMONITORS
PISCINA
1er/2n
40€
MENJADOR
80,60€
ACOLLIDA
*en funció
dies i hores
EXTRAESCOLARS
*en funció dies
i activitat

FebrerCOLÒNIES
2n pagament
MENJADOR
111,60€
ACOLLIDA
*en funció
dies i hores
EXTRAESCOLARS
*en funció dies
i activitat

MarçMENJADOR
124€
ACOLLIDA
*en funció
dies i hores

EXTRAESCOLARS
*en funció dies
i activitat
AbrilMENJADOR
124€
ACOLLIDA
*en funció
dies i hores

EXTRAESCOLARS
*en funció dies
i activitat

MaigMENJADOR
99,20€
ACOLLIDA
*en funció
dies i hores

EXTRAESCOLARS
*en funció dies
i activitat
JunyMENJADOR
136,40€
ACOLLIDA
*en funció
dies i hores

EXTRAESCOLARS
*en funció dies
i activitat

JuliolMATERIAL
45€
RECICLATGE
5€ (1er-2n)
22€ (3er-6è)
MENJADOR
80,60€
ACOLLIDA
*en funció
dies i hores