Calendari del curs escolar 19/20

CALENDARI CURS ESCOLAR
Inici i fi de curs

12 de setembre 2019: Inici del curs escolar.
19 de juny 2020: Finalització del curs escolar

Horari

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre.

El dia 21 de desembre de 2019 i a partir del 19 de juny de 2020 es realitza horari compactat de 9 a 13h.

Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:30h.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

Vacances

Nadal: 21 de desembre 2019 al 7 de gener 2020 (ambdós inclosos).

Setmana Santa: del 4 al 13  d’abril del 2020 (ambdós inclosos).


Dies Festius

11 octubre del 2019 (Festa local).

4 novembre del 2019 (Festa de lliure disposició)

24 febrer del 2020 (Festa de lliure disposició)

4 maig del 2020 (Festa de lliure disposició)

1 juny del 2020 (Festa local)

Jornada Intensiva (9-13h)

20 de desembre 2019

8 de juny fins 19 de juny 2020