Casal estiu 2022- ajuts a les famílies

Casal estiu 2022- ajuts a les famílies

‼️ S’ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajuts per les activitats d’estiu 2022 ‼️

 

Requisits:

🏘️ Tant la persona sol·licitant (pare, mare o tutors responsables) com l’infant han d’estar empadronats al municipi.

☀️ Que l’infant assisteixi a una de les activitats d’estiu organitzades per l’Ajuntament o per entitats educatives o esportives que tinguin Conveni amb l’Ajuntament. 👍🏼

🪙 Que els ingressos anuals de la persona sol·licitant i el seu nucli familiar, els quals es consultaran en l’última declaració de renda, siguin inferiors a un import determinat (revisar els requisits econòmics a la web de l’Ajuntament).

 

📑Documentació a aportar:

○ Document de declaració responsable de compliment de requeriment dels membres del nucli familiar majors de 16 anys, excepcionalment, en cas de no disposar d’aquesta documentació hauran de fer declaració responsable d’ingressos.

○ Justificant d’haver formalitzat la inscripció per a l’activitat d’estiu, per a les quals es sol·licita l’ajut, degudament segellat per l’entitat organitzadora.

💶 Import de l’ajut
Amb caràcter general, les famílies que reuneixen els requisits econòmics establerts, gaudiran d’un ajut equivalent al 80% del cost bàsic del servei i amb un màxim de 5 setmanes.

⏰ Termini i lloc de realització dels tràmits:

Les sol·licituds es podran presentar per mitjans electrònics a www.santfeliu.cat/tramits del 16 al 31 de maig de 2022

En cas que no sigui possible tramitar la sol·licitud per mitjans electrònics, es podrà fer presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana entre el 23 de maig i el 31 de maig amb cita prèvia.

Cal demanar cita prèvia al telèfon següent 936858001, de dilluns a divendres de 8h a 20h entre el 20 i el 30 de maig.

_Comissió Casal d’estiu⛱️

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *