Organització acollida matinal (COVID)

Organització acollida matinal (COVID)

L’ORGANITZACIÓ ACOLLIDA MATINAL

QUINES MESURES PRENDREM?

L’ORGANITZACIÓ ACOLLIDA MATINAL

– Es mantindran els grups estables de l’escola.
– L’acollida es realitzarà a l’aula de Psico (P3 a P5) i al menjador (1r a 6è)
– L’entrada serà per la rampa d’accés del pati d’Educació Infantil.
– Els grups estables seuran junts en una mateixa taula.
– Les activitats es realitzaran, preferiblement, al menjador, amb ocupació
diferenciada d’espais per a cada grup estable i sempre fent ús de la mascareta
inclòs educació infantil (P3,P4 i P5).
– Cada grup estable disposarà de material que serà netejat diàriament.
– L’acompanyament al finalitzar l’acollida es farà amb els horaris estipulats per
l’escola.

Les instal·lacions es netejaran i desinfectaran 1 cop al dia i es ventilaran 3 cops al dia.
– Hi haurà una separació de 1,5m entre les taules dels grups estables.
– Ens rentarem les mans a l’entrada i a la sortida de l’acollida.
– En l’acollida hi haurà punts de dispensadors de solució hidroalcohòlica.
– Comprovació símptomes: diàriament a l’arribar, farem la comprovació de
temperatura (termòmetre frontal) de cada infant.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Aquest curs, per avisar de qualsevol incidència de l’acollida només serà possible a través d’aquest canal. En cas de necessitar atenció presencial, cal demanar cita prèvia a la coordinadora Laura Moreno

t. 644.47.51.18

menjadorescolamiquelmartipol@gmail.com

Aquestes mesures estan basades en el pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia per Covid-19 Departament d’Educació Generalitat de Catalunya (juliol 2020). S’actualitzaran en funció de les instruccions rebudes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *